cloud cloud cloud cloud cloud cloud

Πολιτική Απορρήτου

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή και των δικαιωμάτων από τους πελάτες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, η HostChefs έχει δημιουργήσει μια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για τους επισκέπτες και τι κάνουμε με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει.

1. Πολιτική

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών είναι πολύ σημαντική για την HostChefs. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία των πληροφοριών οι οποίοι χρήστες αναθέτουν στην HostChefs.

2. Οι Πληροφορίες Που Συλλέγουμε

Η HostChefs συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους χρήστες μέσω φορμών για την παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, με την καταμέτρηση του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών που λαμβάνονται από τις σελίδες του δικτυακού τόπου ή των περιοχών από τις οποίες προέρχονται οι χρήστες. Χρησιμοποιούμε "cookies" για να παρακολουθούμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

3. Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες

Η HostChefs μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του site της για να επικοινωνεί με τους χρήστες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την HostChefs και τους αξιόπιστους συνεργάτες της, ή και να ενισχύσει την εμπειρία των χρηστών με αυτήν. Σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε η HostChefs την βάση δεδομένων των χρηστών της ποτέ να πωληθούν σε οποιαδήποτε οντότητα για τους σκοπούς του μάρκετινγκ ή λιστών. Προσωπικές πληροφορίες δεν θα πωληθούν ή θα μεταφερθούν με τους επιχειρηματικούς εταίρους μας χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός από το ότι θα γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τρίτους, ανάλογα με την κρίση μας, είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.